จุดเด่นในประวัติศาสตร์

ภาพเขียนเก่าแก่ มัสยิดอัล-ฮารอม ภาพเขียนเก่าแก่ของมัสยิดอัล-ฮารอม

กล่าวกันว่า คาบสมุทรอาราเบีย เป็นอู่อารยธรรม ของมนุษยชาติ มาตั้งแต่ช่วงแรกของประวัติศาสตร์ อารยธรรมนี้ ตั้งรากฐานบนส่วนอุดมสมบูรณ์ ของคาบสมุทรอาราเบีย มันผ่านทั้งช่วงรุ่งเรือง และยุคเสื่อม บางครั้งก็ตัดขาดจากโลกภายนอก แต่โดยปรกติแล้วมันจะติดต่อกับเพื่อนบ้านทางเหนืออย่าง เมืองแทสม์ เมืองจาดีดส์ เมืองซาบาบ์ และ เมืองแอด ส่วนทางใต้ มีเมืองทามัด และเมืองมัดยัน แม้อารยธรรมจะมีเจริญมีเสื่อม แต่อัลลอฮ์ก็ได้ทรงตราให้วัฒนธรรมในอดีตของมัน กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันถูกลืมเลือน

ประวัตศาสตร์ของมันเริ่มจริงๆ เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงส่งอับราฮัม บิดาแห่งวงศาสนทูต พร้อมครอบครัว ไปสร้างโบราณาคาร ณ ใจกลางคาบสมุทร ที่เมือง อัม อัย กูรา (มารดาแห่งปวงนาคร) อันเป็นขตแดน อาริด หรือเมืองมักกะฮ์ในปัจจุบัน เมื่อลูกหลานของอิสมาอีล (บุตรของอับราฮัม) ทวีขึ้นหลังการสถาปนาปูชนียาคาร หุบเขาอารินี้จึงแปรเปลี่ยนไป มันกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานชุมนุมของชาวมุสลิม เป็นแหล่งทำนุบำรุง และหล่อเลี้ยงวิญญาณ ให้ผู้คนจากทุกสารทิศ

อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งศาสดา จากลูกหลานของอับราฮัม ท่านมีชื่อว่า มูฮัมหมัด บิน อับลุลลอฮ์ เป็นศาสนฑูตผู้ปิดผนึกสารของพระเจ้า ท่านได้เรียกร้องคาบสมุทรอาราเบีย ให้ยึดถือหลักเอกานุภาพ และคำสอนนี้ก็สะท้อนก้องไปทั่วโลก

ผู้นำสารแห่งอัลลอฮ์ ถูกส่งมาในช่วงที่คาบมุอาราเบีย ตกอยู่ในยุคเสื่อมทราม ทั้งทางด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นใจ เมื่อปรากฏว่า หลักการอิสลามเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเป็นกำลังขับเคลื่อน ให้เกิดความพัฒนาของสังคมได้ อิสลามนำสังคมอาหรับ ให้พ้นจากยุคยาฮีลียะฮ์ (ยุคเสื่อมก่อนการมาถึงของอิสลาม) มูฮัมหมัดได้เปลี่ยนกระบวนทรรศน์ ในการมองเอกภพ ไปสู่รูปแบบใหม่ ทั้งในภาคของโลกนี้และโลกหน้า แนวคิดนี้ขุดรากถอนโควิธีมองโลก และธรรมเนียมปฏิบัติแต่เดิม มันปลดปล่อยศักยภาพ และสมานร้อยราวที่เกิดขึ้นระหว่างเผ่าในอดีต หลักการอิสลาม เปลี่ยนแปลงสังคม และการเมืองของคาบสมุทรอาราเบีย โดยการทำให้มุสลิมทุกคนเท่าเทียมกัน ใต้ความเชื่อเดียวกัน และมีปฏิสัมพันอยู่ภายในกรอบเดียวกัน

ภาพโลกในแนวคิดตามประวัติศาสตร์ แผนที่โลกโดย อัล-เจฮานีในศตวรรศที่สิบ ภาพโลกในแนวคิดตามประวัติศาสตร์ แผนที่โลกโดย อัล-เจฮานีในศตวรรศที่สิบ

ภาพโลกในแนวคิดตามประวัติศาสตร์ แผนที่โลกโดย อัล-เจฮานีในศตวรรศที่สิบ

แผนที่โลกโดยอัล-ชารีฟ อัล-อิดรีส เสียชีวิตเเมื่อ 560 H-1164 A.D. แผนที่โลกโดยอัล-ชารีฟ อัล-อิดรีส เสียชีวิตเเมื่อ 560 H-1164 A.D.

แผนที่โลกโดยอัล-ชารีฟ อัล-อิดรีส เสียชีวิตเเมื่อ 560 H-1164 A.D.

เมื่อความเชื่อใหม่ แผ่คลุมคาบสมุทรอาราเบีย เพื่อนบ้าน ก็ได้รับการแนะนำ ให้รู้จักกับศาสนาอิสลาม นี่คือจุดเริ่มต้น ของประวัติศาสตร์บทใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การแผยแผ่วัฒนธรรมอาหรับ และศาสนาใหม่ไปทั่วโลก จนเมื่อใดก็ตาม ที่มีการถกเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอาหรับ และอิสลามจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เพราะมันได้นำแสงสว่าง และเนื้อหาอันเปล่งประกาย มายังหน้าหนังสือแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมสากล

หลายศตวรรษผ่านไป โลกอาหรับ และโลกอิสลามก็ถึงกาลเสื่อม อารยธรรมของมันเลือนลางไป แต่ไม่ได้หายไป แม้อารยธรรมต่างๆ จะถูกย้ายจากเมืองหนึ่ง ไปสู่เมืองที่ไกลออกไป แต่คาบสมุทรอาราเบีย ก็ยังคงเป็นเศูนย์กลาง ของอารยธรรมอิสลาม สิ่งนี้ถูกทำให้แน่นแฟ้น ด้วยการสถาปนาราชวงค์ซาอุดิอาราเบีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นบนรากฐานของอิสลาม เมื่อเมืองริยาดฮ์ถูกพิชิตโดยพระราชาอับดุลอาซีซ และทั้งคาบสมุทรอาราเบีย ถูกผนวกเข้าด้วยกัน มันจึงได้รับความสนใจจากโลกอิสลาม การตั้งราชวงค์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และผู้สืบทอดราชวงค์ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้แก่ราชอาณาจักรในทศวรรษต่อมา เพราะราชอาณาจักร กลายเป็นจุดรวมความสนใจของโลกอิสลาม มันจึงถือเอาการดูแลสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีอันดับความสำคัญสูงสุด

การแบ่งพื้นที่ปกครองบนคาบสมุทรอาราเบีย

การแบ่งพื้นที่ปกครองบนคาบสมุทรอาราเบีย
(ก่อนการประกาศศาสนาของท่านศาสดา)

เมื่อพระราชาอับดุลอาซีขึ้นครองราช พระองค์ทรงทราบดีว่า ประเทศซาอุดิอาราเบียจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกอิสลาม การบริการมุสลิม จึงควรมีอันดับความสำคัญสูงสุด ในกฎหมายใหม่ ซึ่งไม่เน้นแค่การบริการผู้จาริกแสวงบุและผู้ที่เดินทางมีเยี่ยมเยือนสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความห่วงใย ดูแลสุขทุกข์ของปวงมุสลิม ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลกอีกด้วย สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจอย่างสุดยอด ต่อสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ แสดงออกมาในรัชสมัยของกษัตริย์ฟาฮ์ด บิน อับดุลอาซีซ ที่ทรงอุทิศ ให้การทำนุบำรุงสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ เป็นราชกรณียกิจสำคัญสูงสุด ทรงต่อเติมสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ และยังได้ทรงปฏิสังขร วิหารกะฮ์บะฮ์อันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

   
The Holy Ka'bah information center | www.kabahinfo.net | Contact web master here