ดวงตราประจำราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย

ประกอบด้วยต้น อินทผลัม และดาบโค้งไขว้ ที่ต้นอินทผลัมถูกเลือก ใช้ก็เพราะมีอยู่อย่างอุดม และมีชนิดต่างๆ นับล้านสายพันธุ์ อินทผลัมมีบทบาทสำคัญ แก่การดำรงชีวิตของชาวคาบสมุทรอาราเบีย ดาบโค้งไขว้ หมายถึงความเจริญมีขึ้นได้ ด้วยความยุติธรรม

บนธงชาติของราชอาณาจักร ซาอุดิอาราเบีย มีอักษรเป็นภาษาอาหรับ มีใจความว่า "ไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ มุฮัมหมัดคือผู้นำสารของพระองค์"

นโยบายต่างประเทศ

ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย เป็นรัฐอิสลามอธิปไตย มันเป็นสมาชิก และหนึ่งในประเทศที่สถาปนา สหประชาชาติ องค์กรสันนิบาทอิสลาม และประเทศนอกกลุ่มพันธะมิตร นโยบายต่างประเทศ ของราชอณาจักรซาอุดิอาราเบีย มีเป้าหมายที่ไม่เคยหันเหจากเดิมดังต่อไปนี้

  1. ป้องกันตัวจากการรุกราน
  2. ส่งเสริมและปกป้องพิธีกรรมอิสลาม
  3. ให้ความร่วมมือกับประเทศมุสลิม และประเทศอาหรับ เพื่อสวัสดิการของชาวมุสลิมและชาวอาหรับ
  4. ยึดมั่นในข้อตกลงของสันนิบาตอาหรับเพื่อความสามัคคีของชาติอิสลาม
  5. ยึดมั่นในข้อตกลงของสหประชาชาติเพื่อสันติภาพและสวัสดิการของมนุษยชาติ
  6. คัดค้านการก้าวกายกิจการภายในหรือรุกรานประเทศอื่น
  7. ราชอณาจักรซาอุดิอาราเบีย ปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างเท่าเทียม และเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสระภาพ การต่อสู้ ของประเทศที่ถูกรุกราน เป็นสมาชิกประเทศนอกกลุ่มพันธะมิตร แต่ไม่มีส่วนร่วมด้านการทหาร เป็นสมาชิกกลุ่มโอเปและมีส่วนในการควบคุมราคา และปริมาณการผลิตน้ำมัน

ราชอณาจักรดำเนินนโยบายสายกลาง ด้านราคาน้ำมันที่อาจส่งผลกระทบ ต่อมาตรฐานการครองชีพของประชากรโลก มันริจากเงินจำนวนมาก จากงบประมาณประเทศ เพื่อช่วยลือประเทศยากจนและด้อยพัฒนา มันจัดตั้งกองทุนพิเศษ เพื่อให้ประเทศโลกที่สามกู้ยืม และมันได้เพิ่มความช่วยเหลือให้กับ ไอ.เอ็ม.เอฟ. และตัวแทนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะไปถึงประเทศด้อยพัฒนาที่กำลังขัดสน

   
The Holy Ka'bah information center | www.kabahinfo.net | Contact web master here